Nove izdaje

Znanstveni in strokovni članki

Znanstvene in strokovne monografije, poglavja v znanstvenih in strokovnih monografijah, prevodi

KOZINA, Ana. Aggression in late childhood and in early adolescence in Slovenia : two-wave cohort study. Current Issues in Personality Psychology, ISSN 2353-561X, 2017, vol. 5, no. 1, str. 32-40.

 

VIDMAR, Maša, NIKLAS, Frank, SCHNEIDER, Wolfgang, HASSELHORN, Marcus. On-entry assessment of school competencies and academic achievement : a comparison between Slovenia and Germany. European journal of psychology of education, ISSN 1878-5174, April 2017, iss. 2, str. 311-331.

 

JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara. Kaj nam o znanju fizike med slovenskimi osmošolci lahko povedo naloge iz Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS?. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2017, letn. 22, št. 1, str. 2-10, tabele, graf. prikazi.

 

ŠTREMFEL, Urška. Zgodnje opuščanje izobraževanja v ogledalu evropskih izobraževalnih politik. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2017, letn. 48, št. 1-2, str. 4-8.

 

ŠTRAJN, Darko. Pogrom nad svobodo izobraževanja. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 6. jan. 2017, letn. 68, št. 1, str. 3.

 

ŠTRAJN, Darko. Zgodovina kot preteklost in sedanjost. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 17. feb. 2017, letn. 68, št. 4, str. 3.

 

KODELJA, Zdenko. Ljubezenska razmerja na univerzah. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3.

 

ŠTRAJN, Darko. Javna zasebnost in zasebna javnost. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 31. mar. 2017, letn. 68, št. 7, str. 3.

 

KODELJA, Zdenko. Intelektualni doping. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 14. apr. 2017, letn. 68, št. 8, str. 3.