Vabilo k prijavi povzetka na 2. nacionalno znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes

Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije tudi letos organizirata nacionalno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, ki bo potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Letošnja nacionalna konferenca ima kot svoj osnovni cilj – poleg diseminacije rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj – identifikacijo ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Na konferenci bosta kot vabljena predavatelja sodelovala prof. Harvey Siegel (Ed.D., Harvard University), z Univerze v Miamiju ter red. prof. dr. Mirjana Ule s Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

Vabimo vas k aktivnem sodelovanju oz. k pripravi prispevka, ki ga boste predstavili na konferenci. Podaljšan rok za oddajo povzetka prispevka je ponedeljek, 22. maj. Povzetek vašega prispevka (v skupnem obsegu do 300 besed) naj vsebuje:

  • naslov prispevka
  • kratek povzetek
  • pet ključnih besed.

Določiti pa morate tudi sekcijo, v katero spada vaš povzetek. Izbirate lahko med sekcijami:

  • Šola in družba
  • Izobraževalne politike
  • Evalvacija in zagotavljanje kakovosti
  • Profesionalni razvoj pedagoških delavcev
  • Učenje, poučevanje in socialni odnosi v šoli
  • Znanje in učna (ne)uspešnost
  • Inovativni pristopi k učenju in poučevanju

Predloge prispevkov bo pregledal programski odbor konference. Informacija o potrditvi prispevka  na konferenci ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’ bo posredovana do 12. junija. Objavljen bo tudi zbornik recenziranih prispevkov, ki bo izšel v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.

Svoj povzetek prispevka na konferenci prijavite TUKAJ.

Več informacij o konferenci vam bo z veseljem posredovala Ana Mlekuž preko elekotrnskega naslova ana.mlekuz@pei.si ali na telefonski številki 01 420 12 51.