Gradiva s simpozija Kdo (vse) misli »begunsko krizo«: doživljanja, imaginariji, refleksije

ZBORNIK SIMPOZIJA

POSNETKI PREDAVANJ SODELUJOČIH:

Doživljanje begunske krize skozi historično perspektivo: pregnanci, izgnanci in ekonomski migranti v ogledalu slovenskega kolektivnega spomina (posnetek)

dr. Mirjam Milharčič Hladnik, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Kaj sploh lahko hoče begunec ali begunka? (posnetek)

dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut

Kako misliti izkušnje migrantov_k in beguncev_k? (posnetek)

dr. Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mladoletni migranti brez spremstva v migracijskih in azilnih postopkih slovenskega sistema (posnetek)

dr. Blaž Lenarčič in dr. Mateja Sedmak, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Doživljanje otrok brez spremstva (posnetek)

mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija

Življenje na meji (posnetek)

dr. Lana Zdravković, Mirovni inštitut

Skupno odpiranje Evrope (posnetek)

dr. Andrej Kurnik, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

O družbeni razliki (posnetek)

dr. Jelka Zorn, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani