Projekt Le z drugimi smo

Pedagoški inštitut je skupaj z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v oktobru 2016 začel izvajati izobraževalne seminarje v programu Le z drugimi smo, ki bo trajal vse do leta 2021. Seminarji so namenjeni vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim in vodstvenim delavcem, zaposlenim v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih in ljudskih univerzah. Program je namenjen krepitvi socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in ga financirata ESS in MIZŠ.

Program Le z drugimi smo zajema pet seminarjev, ki so usmerjeni k senzibilizaciji strokovnih delavcev za različnost in socialno pravičnost ter usposabljanju za oblikovanje strpnega, vključujočega in spodbudnega učnega okolja ter vodenje sodelovalnih interakcij v vzgojnoizobraževalnih zavodih. Vsak od naslednjih petih seminarjev je dvodnevni (16 ur) in obravnava tematiko sobivanja iz drugega zornega kota:

  1. Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja
  2. Ničelna toleranca do nasilja
  3. Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
  4. Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog
  5. Migracije in manjšine

Seminarje organiziramo vsak mesec v drugi regiji in dvakrat letno v Ljubljani. Poleg tega seminarje izvajamo na posameznih vzgojnoizobraževalnih zavodih za celotne pedagoške kolektive, in sicer, po vašem izboru in v dogovoru z nami.

Seminarje izvajamo zaposleni raziskovalci in raziskovalke obeh inštitutov, visokošolski učitelji in učiteljice z vseh treh slovenskih univerz ter naši sodelavci, strokovnjaki iz prakse, ki prihajajo večinoma iz nevladnih organizacij. Udeležba je za vse strokovne delavce brezplačna.

Več o programu seminarjev, prijavi na seminarje in tekočih dogodkih projekta Le z drugimi smo si lahko preberete na spletni strani projekta: www.lezdrugimismo.si

dr. Alenka Gril

logo_ess_alenka