PISA 2015

Raziskava PISA zbira podatke o znanjih in spretnostih 15-letnih učenk in učencev, ki jih sodelujoče države smatrajo za ključne za nadaljnje uspešno izobraževanje in aktivno sodelovanje v družbi, pri čemer pa ni nujno, da ta znanja učenci in učenke pridobijo le v šoli. Raziskava se osredotoča na sposobnost mladih, da svoja znanja in spretnosti uporabijo za soočanje z realnimi vsakdanjimi izzivi.

Leta 2015 je bilo poudarjeno področje preverjanja v raziskavi naravoslovna pismenost, bralna in matematična pismenost pa sta bili v preizkusih predstavljeni z manjšim številom nalog.

Na tiskovni konferenci smo prikazali prve mednarodne primerjave dosežkov slovenskih učenk in učencev ter trende teh rezultatov od leta 2006 naprej, ko je Slovenija prvič sodelovala v raziskavi PISA. Predstavili smo, katera so močna in šibka vsebinska in kognitivna področja znanja učenk in učencev po svetu in pri nas in kakšna so njihova stališča do učenja naravoslovja.

Več o rezultatih lahko preberete v spodaj naštethi dokumentih: