Gradiva s simpozija Zakaj misliti »begunsko krizo«: populizem, ksenofobija in sovražni govor

ZBORNIK SIMPOZIJA

POSNETKI PREDAVANJ IN PPT PREDSTAVITVE SODELUJOČIH:

Protiislamski diskurz in možnosti za njegovo nevtralizacijo (posnetek)

dr. Primož Šterbenc, Fakulteta za Management Univerze na Primorskem

Kdo ali kaj je “migrant”? (posnetek)

dr. Tadej Troha, Filozofski inštitut ZRC SAZU

Sovražni govor v kazenskem zakoniku (posnetek)

dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut

Naš in njihov način: protibegunska ksenofobija in politika sovraštva (PPT)

dr. Boris Vezjak, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Ksenofobni sovražni govor (posnetek)

dr. Veronika Bajt, Mirovni inštitut

Kriminološka perspektiva sovražnega govora (posnetek)

dr. Dragan Petrovec, Inštitut za kriminologijo

Participatorne šolske prakse kot pot k integraciji otrok migrantov (posnetek, PPT)

dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut

Poskus obvladovanja begunske situacije na slovenski meji skozi izredne razmere v imenu suverenosti, varnosti in človečnosti (posnetek)

dr. Jure Gombač, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Celina stereotipiziranih: institucionalizirano izključevanje v medijskem diskurzu (posnetek, PPT)

Sebastian Pepelnak, Barbara Borovšak in Foška Veronika Šaina, študenti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani