Gradiva s simpozija Kako misliti “begunsko krizo”:

ZBORNIK SIMPOZIJA

POSNETKI PREDAVANJ IN PPT PREDSTAVITVE SODELUJOČIH:

Pogled v preteklost – ko je bila ‘Europe on the move’ (posnetek)

dr. Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

‘Slovenija, domovina beguncev’ ali Kako so Slovenci vzljubili bodečo žico (PPT, posnetek)

dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut

Medijatizacija migracij v post-demokraciji (posnetek)

dr. Mojca Pajnik, Mirovni inštitut in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Demografski in gospodarski učinki beguncev (posnetek, PPT predstavitev, članek)

dr. Jože Mencinger, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Begunci kot del globalnega družbeno-politično-ekonomskega migracijskega trikotnika vzročnosti (posnetek)

dr. Marina Lukšič Hacin, ISIM ZRC SAZU

Aktualna geografija migracij: begunci, Bližnji vzhod, Sirija, Evropa (posnetek)

dr. Damir Josipovič, Inštitut za narodnostna vprašanja

Begunci in pravo: politike odzivanja na ‘begunsko krizo’ v luči načela pravne države (posnetek, PPT predstavitev)

dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut

Kako je bila humanitarna kriza pretvorjena v varnostno grožnjo: Analiza soočanja Slovenije z begunskimi migracijami jeseni 2015 (posnetek)

dr. Aleš Bučar Ručman, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Begunci in avtoritarnost (posnetek, PPT predstavitev)

dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Epistemologija fuge (posnetek)

dr. Darij Zadnikar, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vključevanje učencev beguncev v slovenski šolski sistem (posnetek)

dr. Marijanca Ajša Vižintin, ISIM ZRC SAZU

Etika begunstva in migracij (posnetek)

dr. Friderik Klampfer, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru