PISA pod drobnogledom – 1. del

Ljubljana, december 2015

Predstavljamo vam serijo (vsega skupaj 6) krajših analiz podatkov, ki smo jih zbrali v okviru mednarodne raziskave PISA in ki postavljajo zbrane podatke v novo luč. Izhajali smo iz mesečnika PISA in focus, ki ga izdaja OECD, mednarodnim analizam pa smo dodali še analizo slovenskih podaktov.  V pričujoči številki Novičnika vam predstavljamo prvi dve izdaji.

 

1. Ali vključenost otrok v preprimarno izobraževanje vodi k njihovim višjim dosežkom kasneje v šoli?

Raziskava PISA 2009 glede bralne pismenosti petnajstletnikov in petnajstletnic ponuja naslednje zaključke, ki vključujejo vse države članice OECD in države partnerice:

  • Prednosti vključevanja petnajstletnikov in petnajstletnic v predprimarno izobraževanje so jasno vidne in veljajo za skorajda vse države.
  • Dostop do predprimarnega izobraževanja je močno razširjen v večini držav.
  • Med petnajstletniki in petnajstletnicami z ugodnejšim ekonomskim, socialnim in kulturnim statusom je več tistih, ki so bili vključeni v predprimarno izobraževanje, in manj tistih, ki niso bili vključeni.
  • Povezava med vključenostjo v predprimarno izobraževanje ter dosežki petnajstletnikov in petnajstletnic je odvisna od zagotavljanja širokega dostopa predprimarnega izobraževanja v posamezni državi.

Celotno izdajo si lahko preberete TUKAJ.

 

2. Znajo petnajstletniki in petnajstletnice upravljati z denarjem?

Leta 2012 so v raziskavi PISA petnajstletniki in petnajstletnice prvič reševali tudi naloge iz finančne pismenosti. Gre sploh za prvi preizkus finančne pismenosti otrok v zgodovini. Sodelovalo je okrog 29.000 petnajstletnikov in petnajstletnic iz 18 držav članic OECD in držav partneric, rezultati pa predstavljajo populacijo okrog 18 milijonov petnajstletnikov in petnajstletnic.

  • Znanje petnajstletnikov in petnajstletnic o finančni pismenosti je izjemno različno, tako med državami kot tudi znotraj njih.
  • Povprečni dosežki petnajstletnikov in petnajstletnic iz 13 držav članic OECD in 5 držav partneric kažejo, da jih je le 10 odstotkov zmožnih analizirati kompleksne finančne produkte, največ 15 odstotkov pa jih je zmožnih sprejemati enostavne odločitve o vsakodnevni porabi denarja in prepoznati namen vsakodnevnih finančnih dokumentov, denimo, računa.
  • V 17 državah so fantje in dekleta dosegli podobne rezultate v finančni pismenosti.
  • Če primerjamo rezultate fantov in deklet, ki imajo podobne rezultate v matematični in bralni pismenosti, vidimo, da so v 11 državah fantje na preizkusu finančne pismenosti dosegli višje rezultate od deklet.
  • Finančna pismenost je zaradi določenih veščin specifična in se precej razlikuje od matematične ali bralne pismenosti.

Celotno izdajo si lahko preberete TUKAJ.

Ana Marija Mežan in Ana Mlekuž

3 misli na “PISA pod drobnogledom – 1. del

Komentar

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *