PEDAGOŠKI INŠTITUT OB 50. OBLETNICI DELOVANJA ORGANIZIRAL ZNANSTVENO KONFERENCO

Pedagoški inštitut, najstarejša znanstveno-raziskovalna inštitucija na področju izobraževanja, v letu 2015 praznuje 50. obletnico svojega delovanja. Ob tem pomembnem jubileju smo organizirali znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb«, s katero smo skupaj s priznanimi domačimi strokovnjaki in strokovnjakinjami z različnih vidikov osvetlili, kako družbene spremembe vplivajo na raziskovanje vzgoje in izobraževanja. Konferenca se je zaključila z okroglo mizo z naslovom »Prihodnost izobraževanja v Sloveniji in vloga raziskovalnih ustanov«.

(Ljubljana, 15. oktober 2015) Pedagoški inštitut je danes v sklopu praznovanja 50. obletnice delovanja inštituta organiziral znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb«, ki je potekala v Ljubljani. Kot uvodničarja sta se predstavila dr. Darko Štrajn in dr. Pavel Zgaga, nato pa so sledili prispevki dr. Darka Zupanca, dr. Damijana Štefanca, dr. Tatjane Vonta, dr. Slavka Gabra ter dr. Sonje Pečjak.

Znanstveno konferenco smo zaključili z okroglo mizo »Prihodnost izobraževanja v Sloveniji in vloga raziskovalnih ustanov«, kjer smo s sogovorniki in sogovornicami (dr. József Györkös, dr. Zoran Jelenc, dr. Robi Kroflič, dr. Zdenko Medveš in mag, Marjan Šetinc; okroglo mizo je vodila dr. Alenka Gril) iz različnih institucij osvetlili predvsem razkorak med pridobljenimi znanji in kompetencami mladih v okviru formalnega izobraževanja na eni strani ter pričakovanji in zahtevami »trga dela« na drugi strani ter kako politika in stroka razumeta svojo vlogo raziskovanja vzgoje in izobraževanja v prihodnosti na tem področju.

Dr. Alenka Gril, namestnica v. d. direktorja Pedagoškega inštituta, je po konferenci povedala: »Na današnji konferenci se je vsa strokovna javnost strinjala, da brez raziskovalne podpore ni učinkovite izobraževalne prakse. Hkrati pa smo tudi ugotavljali, da je tako Pedagoški inštitut kot raziskovanje in izobraževanje v krizi in da je potrebno priskrbeti sistemsko podporo ravno temu, da se ohranja temeljne cilje izobraževanja in raziskovanja, da se s tem tudi ohranja kontinuiteta dela in zagotovi potrebna avtonomija tako raziskovalcem kot šolnikom, če želimo vzgajati in usposabljati nove generacije mislecev.«

Da bi obeležili pomembno obletnico pa Pedagoški inštitut organizirata še vrsto dogodkov, ki potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Prvi večji dogodek bo potekal v novembru (20.-21. november) v organizaciji Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom, eden od osmih centrov Pedagoškega inštituta, ki bo svojo 20. obletnico delovanja obeležil z mednarodno konferenco »Kakovost in enake možnosti: ključni premiki na področju vzgoje in izobraževanja od rojstva do 10. leta starosti«, ki bo potekala v Grand hotelu Sava v Rogaški Slatini. Prav tako bodo v oktobru, novembru in decembru potekali PI pogovori – mesečne diskusije Pedagoškega inštituta v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, v novembru pa bo izšla še jubilejna številka Šolskega polja, znanstvene revije za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja. 

DSC_0368 DSC_0409

Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut

Okrogla miza z Andreasom Schleicherjem

Na Pedagoškem inštitutu je 25. maja potekala okrogla miza z naslovom »Na (OECD) podatkih temelječe izobraževanje: med učinkovitostjo in pravičnostjo (slovenskih) izobraževalnih politik in praks«, na kateri sta sodelovala Andreas Schleicher, direktor za izobraževanje in usposabljanje ter posebni svetovalec generalnega sekretarja OECD, in Iztok Jarc, veleposlanik in stalni predstavnik Republike Slovenije pri OECD. Okroglo mizo, ki jo je Pedagoški inštitut organiziral skupaj z društvom SLODRE, pa je vodila Mojca Štraus, vodja mednarodne raziskave PISA v Sloveniji. Okrogla miza je potekala v okviru praznovanja 50. obletnice Pedagoškega inštituta pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Pred približno dvajsetimi udeleženci okrogle mize je Andreas Schleicher v svojem predavanju najprej spregovoril o tem, kako so dosežki povezani z nacionalnim kurikulom in šolskim sistemom, kako so oblikovana vprašanja v mednarodni raziskavi PISA, da so univerzalno razumljiva ne glede na državo oziroma kulturo ter o pravičnosti ter učinkovitosti v izobraževanju. Izpostavil je, da količina denarnih sredstev investiranih v izobraževanje pojasni le 15 % variance dosežkov. Boljši prediktor za dosežke učencev je, na katero področje se ta denarna sredstva investirajo (npr. v velikost razredov, plače učiteljev, čas, ko učitelj poučuje, čas, ko so otroci v šoli itd.). Poudaril je tudi, da morajo biti politični odločevalci na področju izobraževanja vedno zelo previdni pri prevzemanju dobrih praks iz tujine na podlagi rezultatov mednarodnih raziskav. Vedno je potrebno rešitve prilagoditi nacionalnemu kontekstu in ne le kopirati določenih rešitev, saj bi se to lahko izkazalo kot zelo neuspešno.

Po uvodnem predavanju Andreasa Schleicherja je stalni predstavnik Slovenije pri OECD, Iztok Jarc, nato še na kratko predstavil delovanje OECD. Poudaril je, da je OECD svetovalno telo za vlade na področju rasti, razvoja in blagostanja in da se financira s članarinami in s prostovoljnimi prispevki predvsem s strani Evropske komisije.

Po predavanjih obeh gostov se je odprla živahna debata, s katero smo zelo uspešno okroglo mizo tudi zaključili.

PPT predstavitev A. Schleicher-ja si lahko ogledate tukaj.

IMG_20150525_180659Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut

Izobraževanje in prehod v odraslost v vizijah prihodnosti mladih v Srbiji in Sloveniji

Obisk raziskovalk iz Instituta za pedagoška istraživanja v Beogradu na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani

Od novembra 2014 do decembra 2015 na Pedagoškem inštitutu poteka raziskava Izobraževanje in prehod v odraslost v vizijah prihodnosti mladih v Srbiji in Sloveniji, ki ga izvajamo skupaj z Institutom za pedagoška istraživanja Beograd. Bilateralni projekt preučuje vizije prihodnosti mladih v Sloveniji in Srbiji, s posebnim poudarkom na pomenu in vlogi izobraževanja v teh predstavah, kot tudi na kompetencah, ki jih mladi zaznavajo kot potrebne za realizacijo svojih vizij prihodnosti. Posebna pozornost je namenjena analizi konteksta podobnosti in različnosti političnih, družbenozgodovinskih, socialnih in kulturnih pogojev obeh okolij. Raziskava je še posebej osredotočena na zaznavanje izobraževanja in vrednosti, ki jo mladi pripisujejo znanju, njihovemu pridobivanju kompetenc, kakor tudi vpliva le teh na zastavljanje ciljev v odraslosti in poklicnih oziroma kariernih odločitev.

Tako je bilo v okviru projekta od srede, 20. maja, do petka, 22. maja 2015, na Pedagoškem inštitutu organizirano srečanje z raziskovalkami iz Instituta za pedagoška istraživanja iz Beograda. Na delovnem srečanju raziskovalne skupine smo skupaj pregledale rezultate pilotne študije v Srbiji in v Sloveniji, za katero smo zbirale podatke po srednjih šolah v aprilu 2015. Temu je sledilo načrtovanje sprememb instrumentarija in načrtovanje glavne študije za jesen 2015 (vzorčenje, priprava instrumentov). Srečanje smo sklenili z okroglo mizo in diskusijo na Pedagoškem inštitutu na temo: »Kontekst odraščanja sodobnih generacij mladih v Sloveniji in Srbiji«.

slika_Beograd_bilaterala_AlenkaSabina Autor, Pedagoški inštitut

Program Korak za korakom že 20 let v Sloveniji!

Zgodba programa Korak za korakom se je začela leta 1995 z implementacijo programa Korak za korakom v sedmih slovenskih vrtcih in osnovnih šolah z namenom zagotavljanja dostopa do kakovostnih vzgojno-izobraževalnih programov za vse otroke od rojstva do 10. leta starosti. Danes se program Korak za korakom izvaja v več kot 40-ih vrtcih in osnovnih šolah po vsej Sloveniji in v Mrežo vrtcev in osnovnih šol Korak za korakom združuje več kot 1000 strokovnih in vodstvenih delavcev.

Program Korak za korakom je v slovenski prostor uvedel Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, eden od osmih raziskovalnih centrov na Pedagoškem inštitutu, osrednji slovenski raziskovalni instituciji na področju vzgoje in izobraževanja, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja. Več…

Podaljšan je rok za prijavo prispevka na konferenco KEKS

Prispevke lahko oddate do 9. junija.

Vabimo vas k prijavi prispevkov dobrih praks, s katerimi sistematično evalvirate in krepite kakovost v VIZ. Prispevke s področja učenja in poučevanja, klime in kulture, vodenja, profesionalnega razvoja zaposlenih in sodelovanja z deležniki lahko prijavite na spletni strani konference Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS do 9. junija 2015.

Prijava prispevka je možna na naslednji povezavi: KONFERENCA KEKS

Zagotavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja je eden od temeljnih ciljev slovenskega vzgojno-izobaževalnega sistema (VIZ). Razprava o elementih sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je zopet aktualna, zato na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  želimo omogočiti razpravo in izmenjavo dobrih praks, ki nastajajo v slovenski VIZ.

Z vprašanjem kakovosti se bomo tako soočali in iskali odgovore nanj na nacionalni konferenci o krepitvi in evalvaciji kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS, ki bo potekala 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Konferenca je namenjena ravnateljem, strokovnim delavcem, vključenim v skupine za kakovost, učiteljem, vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanje. Potekala bo v soorganizaciji enote Eurydice Slovenija, MIZŠ, ZRSŠ, Pedagoškega inštituta in CMEPIUS. Udeleženci bodo na konferenci lahko poglobili svoja strokovna znanja in izmenjali dobre prakse s kolegi.

Pedagoški inštitut v letu 2015 praznuje

Pedagoški inštitut, najstarejša znanstveno-raziskovalna institucija na področju izobraževanja, v letu 2015 praznuje 50-letnico svojega delovanja. Ob tej pomembni obletnici bomo čez celo leto 2015 organizirali različne dogodke. Vabimo vas, da na naši FB strani, spletni strani ali na spletni strani Novičnika PI spremljate novice o prihajajočih dogodkih in se nam pridružite. Vsi dogodki, ki jih bomo v tem letu organizirali, potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Obvestilo ob izidu knjige nekdanjega direktorja in sodelavca Pedagoškega inštituta

V mesecu novembru je pri založbi Studia Humanitatis, ob prvi obletnici smrti dr. Janeza Justina (1951-2013), izšla knjiga Izbrani spisi. Filozofija, semiotika, pragmatika. Knjiga je razdeljena v dva dela, ki predstavljata poglavitne znanstvene teme, ki so najbolj zaznamovale avtorjev znanstveni habitus in so pomemben doprinos k vednostim na polju lingvistike, pragmatike, teorije komuniciranja in uporabne epistemologije, v drugem delu pa razkrivajo poglobljeno analizo nekaterih antičnih filozofov ter njihovih vplivov in povezav s sodobnimi teoretskimi tokovi.

Knjigo je uredila dr. Gita Zadnikar, recenzirali pa dr. Eva Klemenčič in dr. Neda Pagon.

Pedagoški inštitut pridobil koordinatorstvo mednarodne raziskovalne mreže WERA

Leta 2014 smo uspešno pridobili koordinatorstvo mednarodne raziskovalne mreže WERA – IRN (World Education Research Association – International Research Network), ki se bo na globalnem nivoju ukvarjala s tematiko mednarodnih raziskav znanja učencev, v katerih Slovenija sodeluje in jih zanjo izvaja Pedagoški inštitut. Gre za naslednje raziskave: OECD PISA, IEA TIMSS, IEA PIRLS, IEA ICCS, IEA ICILS, EC ETLS.

Raziskovalna mreža temelji na strukturi Centra za uporabno epistemologijo (Pedagoški inštitut) in se ukvarja s tematikami, ki se v okviru omenjenega centra razvijajo. Struktura mreže pravzaprav sintetizira dve vsebinski področji:

  • teorije znanja in mednarodne raziskave znanja;
  • oblikovanje politik na področju edukacije (kurikularne politike, edukacijske politike).

Osrednji namen raziskovalne mreže je promocija sistematične uporabe podatkovnih baz mednarodnih raziskav znanja za nacionalno oblikovanje na podatkih temelječih politik (možnosti in omejenosti).

Teoretični fokus: teoretska konceptualizacija povezave med (uporabno) epistemologijo in mednarodnimi raziskavami znanja.

Praktični fokus: raziskovanje “vplivov” mednarodnih raziskav znanja na nacionalno oblikovanje politik v različnih edukacijskih sistemih ter priprava metodoloških usmeritev za oblikovanje politik pri uporabi podatkov mednarodnih raziskav znanja.

Raziskovalni problem: zelo pogosto so lestvice dosežkov glavni ali celo edini vir za politične odločitve, brez upoštevanja lokalnega in globalnega konteksta. Zaradi omenjenega želimo vzpostaviti metodološki pristop uporabe podatkov mednarodnih raziskav znanja in sekundarnih analiz, kot vir političnih odločitev pri oblikovanju politik, na podatkih temelječ pristop.

Raziskovalni vprašanji:

  1. Katere so trenutno obstoječe prakse uporabe podatkov mednarodnih raziskav znanja za oblikovanje politik?
  2. Katere so najboljše strategije in prakse uporabe podatkov mednarodnih raziskav znanja za nacionalno oblikovanje politik – glede na raznolikost edukacijskih sistemov?

V letu 2014 skupina pripravlja t. im. State of the art report, ki bo sintetiziral znanja na tem področju. Več o mednarodni raziskovalni mreži si lahko preberete na spletni strani WERA IRN: ILSA-PM ali na LinkedIn skupini International Large-scale Assessments in Policy Making

dr. Eva Klemenčič, koordinatorka mednarodne mreže

Članstvo Slovenije v novi delovni skupini IEA

Organizacija IEA je ustanovila novo Delovno skupino za komunikacijsko strategijo IEA (Communication Task Force Group). Med 5 člani je tudi predstavnica Slovenije.

Člani nove skupine so:

  • Hallvard Thorsen – Chair (Norveška)
  • Eva Klemenčič (Slovenija)
  • Tia Linda Zuze (Južnoafriška republika)
  • Victoria White (Velika Britanija)
  • Debra Silimeo (Združene države Amerike )

Dr. Evi Klemenčič, naši sodelavki in predstavnici Slovenije v Generalni skupščini IEA, čestitamo za imenovanje in celotni skupini želimo uspešno delo!