Poročilo o mednarodni delavnici Women’s Network, ECREA

Na Pedagoškem inštitutu se je 11. in 12. aprila 2017 odvijala mednarodna delavnica mreže Women’s Network, ki deluje v okviru organizacije ECREA (European Communication Research and Education Association). Udeleženke s Finske, iz Turčije in Slovenije so svoje srečanje osredinile okrog dveh točk programa: izvedbo posveta in dodelavo načrtov za sodelovanje v prihodnosti. Krovna tema posveta je bila komunikacija v razredu s posebnim ozirom na spol, migracije in interakcije (angl. naslov: “Communication in the Classroom: Gender, Migration and Interaction”). V tem okviru so udeleženke identificirale in tematizirale nekaj relevantnih vidikov komunikacije v razredu, ki v končni fazi tudi pomembno vplivajo na izid vzgojno-izobraževalnih procesov, saj denimo prozodične značilnosti posameznega učitelja oziroma učiteljice vplivajo na dojemanje informacij, ki so ustno posredovane. Preko koncepta prikritega kurikula so bili izpostavljeni ospoljeni vidiki komunikacije in spolno specifična interakcija z učenci oziroma učenkami pri organizaciji vsakdanjega življenja. V tem kontekstu je bil analizirana tudi možnost drugačno koncipirane enakosti med spoloma v izobraževanju, ki bi segala onstran meritokratskih načel in osredotočanja na dosežke. Pomemben vidik zastavljene problematike je bil izpostavljen v predstavitvi študije o komunikaciji med turškimi učitelji oziroma učiteljicami in sirskimi begunskimi otroki v razredu in zunaj njega.

Drugi del srečanje je bil namenjen dogovorom o organizaciji skupne sekcije na podobno temo na prihodnji konferenci ECREA 2018 (kot je že bilo storjeno leta 2012 in 2016) in o možnostih priprave skupne monografije v skladu z enim od glavnih ciljev Women’s Network, ki je razvoj interdisciplinarnega sodelovanja med znanstvenicami ter raziskovanja položaja žensk v raziskovanju v Evropi ob identifikaciji razlik, slabosti, prednosti ter dobrih in slabih praks.

Organizacijski odbor posveta so sestavljale: dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut, kot predsednica Women’s Network ECREA, ter podpredsednici dr. Teija Waaramaa, Faculty of Communication Sciences, University of Tampere, Tampere, Finska, in dr. Tülay Atay-Avşar, Mustafa Kemal University, Faculty of Communication, Antakya, Hatay, Turčija.

kolazdr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut

Komentar

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *