Metodološko srečanje: TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik

Pedagoški inštitut je februarja organiziral metodološko srečanje z naslovom TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik (program srečanja). Konec leta 2016 so bili namreč sproščeni mednarodni rezultati dveh mednarodnih raziskav, v katerih je sodelovala tudi Slovenija, in sicer IEA TIMSS ter OECD PISA. Prva se osredotoča na matematično in naravoslovno pismenost učencev 4. in 8. razreda ter dijake zaključnih gimnazijskih letnikov, druga pa na matematične, naravoslovne in bralne kompetence 15-letnikov. Obe raziskavi, poleg merjenja kognitivnih dosežkov učencev in dijakov, vključujeta tudi številne druge dejavnike in kontekste.

Na srečanju so bile predstavljene razlike med omenjenima raziskavama. V prvem delu so se prisotni in dva tuja predavatelja, dr. David Rutkowsky ter dr. Leslie Rutkowsky (oba z Univerze v Oslu) osredotočili na razlike med cilji teh dveh raziskav in opozorili, na kaj moramo pri uporabi rezultatov za evalvacijo šolskega sistema ali politik biti posebej pozorni. V metodološki predstavitvi so bili predstavljeni številni metodološki izzivi primerjalnih raziskav na velikih vzorcih ter, pri interpretaciji rezultatov ali uporabi le-teh v razvoju politik, pogosto napačno razumljena komponenta kavzalnosti. Srečanje pa je bilo zaključeno s predstavitvijo rezultatov nekaterih analiz TIMSS in PISA (motivacija, razlike med spoloma, trendi in ozadenjski dejavniki kognitivnih dosežkov).

 kolaz_metodolosko srecanje_2

 

Komentar

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *