Izid jubilejne številke Šolskega polja

Pedagoški inštitut, najstarejša znanstveno-raziskovalna inštitucija na področju izobraževanja, v letu 2015 praznuje 50. obletnico svojega delovanja. Konec novembra je v ta namen izšla tudi jubilejna številka Šolskega polja, s katero se Pedagoški inštitut bliža koncu praznovanja visokega jubileja. Zadnja številka te znanstvene revije tako zajema pregled dela Pedagoškega inštituta po področjih raziskovanja, v katerem sodelavci Pedagoškega inštituta pišejo o svojem delu in iščejo povezave z delom svojih kolegov.

Konec novembra je izšla jubilejna številka Šolskega polja, znanstvene revije za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja z mednarodnim uredniškim odborom, ki obeležuje 50. obletnico delovanja Pedagoškega inštituta, ki je kot najstarejša raziskovalna institucija v Sloveniji na področju izobraževanja v 50-ih letih svojega delovanja močno prispeval k razvoju znanosti na tem področju. Šolsko polje objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja.

Zadnja številka zajema znanstvene članke sodelavcev Pedagoškega inštituta , ki so pomembno vplivali na delovanje in prepoznavnost samega Inštituta v zadnjih letih. Darko Štrajn tako piše o edukaciji med utilitarnostjo in kritičnimi teorijami, kjer zapiše, da za profil edukacijskih ved niso določujoče samo »notranje znanstvene« determinante, ampak tudi razsežnosti, ki jih elaborira refleksivni pristop, ki se sprašuje o dispozitivu, v katerem potekajo pedagoški procesi in konstruiranje sistemov, ki te dejavnosti omogočajo. Število naslovov kritičnih publikacij kaže, da se kritike neoliberalizma in komplementarnih ideologij na področju edukacijskega raziskovanja krepijo.

Glavni urednik Šolskega polja, Marjan Šimenc o pričujoči številki šolskega polja pravi: »Sodelavci inštituta pišejo o svojem dosedanjem delu in iščejo povezave ter rdeče niti tako v njem kot z delom svojih kolegov ali pa predstavljajo svoja najnovejša raziskovanja, delo pa v obeh primerih vodi želja, da se iz različnih perspektiv oblikuje podoba, ki bi lahko bila slika skupnega dela na inštituciji, ki so ji posvetili svoje intelektualne energije«.

Komentar

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *